top of page

11 buổi học giáo dục sớm theo phương pháp Shichida, cho các buổi học cuối tuần cho học sinh có độ tuổi từ 0 đến 6.5 tuổi. Chi tiết khóa học này có thể tìm thấy trong đường link, hãy click vào đường link để tìm hiểu thêm. 

 

Giáo viên sẽ sắp xếp lớp và xác nhận có chỗ học trước khi đóng học phí, để đề phòng trường hợp không còn chỗ cho độ tuổi phù hợp. Thời gian chờ sắp xếp lớp có thể lên đến 1-3 tháng.

 

Học phí đã bao gồm phí đánh giá phát triển Child Development Assessment (CDA), sẽ được đánh giá và có kết quả trong vòng 6 tháng đầu tiên học tại Viện.

11 Buổi - 0 đến 6.5 Tuổi

SKU: 364215376135191
13.000.000₫Giá
Tùy chọn giá
Mua một lần
13.000.000₫
Gói Quý
Trả Theo Quý Sẽ Rẻ Hơn
12.000.000₫mỗi 3 tháng trong 12 tháng
  • 11 buổi học giáo dục sớm theo phương pháp Shichida, cho các buổi học cuối tuần cho học sinh có độ tuổi từ 6 tháng đến 6.5 tuổi.

    Giáo viên sẽ sắp xếp lớp và xác nhận có chỗ học trước khi đóng học phí, để đề phòng trường hợp không còn chỗ cho độ tuổi phù hợp. Thời gian chờ sắp xếp lớp có thể lên đến 1-3 tháng.

    Học phí đã bao gồm phí đánh giá phát triển Child Development Assessment (CDA), sẽ được đánh giá và có kết quả trong vòng 6 tháng đầu tiên học tại Viện. 

bottom of page