top of page

Giới Thiệu Sách

Cuốn sách giới thiệu về phương pháp giáo dục Shichida cho sự phát triển của não phải, thoát khỏi cách giáo dục theo truyền thống, phát triển cả nhận thức lẫn cảm xúc, trực giác và tính sáng tạo. Sau khi có được những kiến thức khoa học rõ ràng và cái nhìn toàn diện về những tiềm năng bí ẩn của não phải, cha mẹ sẽ được hướng dẫn chi tiết việc làm thế nào để khơi dậy tiềm năng của trẻ thành công.


Những cách thức dẫn dắt con trong các hoạt động tưởng tượng, hoạt động luyện thở đúng cách và hoạt động kích hoạt khả năng trực giác thông qua việc cảm nhận bằng năm giác quan của não phải sẽ được đề cập trong cuốn sách này. Cha mẹ sẽ biết cách dạy con đúng đắn với một tinh thần thoải mái và sẵn sàng trong công cuộc nuôi dạy con.

Lần Tái Bản | Năm Xuất Bản
Tình Trạng Sách

6

2016

Còn sách

Thông Số về Sách

Loại Sách

Sách Chữ

Tác Giả

Makoto Shichida

Nhà Xuất Bản

Firstnews Trí Việt

Kích Thước Sách

20.5 x 13 cm

Số Trang

184

ISBN

978-604-365-348-9

Mua Sách

bottom of page