top of page

Có sẵn trực tuyến

Tư Vấn với Viện Trưởng

Với Các Vấn Đề Hệ Trọng, Cấp Bách

  • 1 gi
  • 2.000.000 Đồng Việt Nam
  • Shichida Vietnam Conference with Microsoft Teams

Mô tả dịch vụ

Khi phụ huynh có các vấn đề hệ trọng, cấp bách về việc phát triển và nuôi dưỡng con mà cảm thấy cần sự giúp đỡ ngay tức khắc, phụ huynh có thể nói chuyện với Viện Trưởng Viện Giáo Dục Shichida.


Chi tiết liên hệ

  • Microsoft Teams Solutions, Bassett Court, Northampton, UK

    093 89 89 771

    thongtin@shichida.edu.vn


bottom of page