top of page

Hội Thảo Shichida

500K Đồng

90 phút

Đăng Ký

About

Các phụ huynh thường sẽ hiểu rõ hơn về lý do tại sao giáo dục sớm cho con là rất cần thiết, đặc biệt khi con đang trong độ tuổi mà một khi bỏ qua phụ huynh sẽ đánh mất khoảng thời gian và cơ hội quý giá để con có thể nhận thức được những điều quan trọng, để con có một cuộc sống hạnh phúc và học tập vượt trội sau nay.


Những điều này thường được giải quyết thấu đáo trong các cuộc hội thảo tại Viện Giáo Dục Shichida. Và một tỉ lệ khá cao các phụ huynh sau khi tham gia hội thảo tại Viện sẽ có một số nhận thức khoa học cơ bản để họ đưa ra các quyết định nuôi dạy con sáng suốt hơn trong tương lai.

bottom of page