top of page

Trao Đổi Chuyên Môn 1-1

1 Triệu Đồng

60 phút

Đăng Ký

About

Các giáo viên được đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm cao, thường là đã có chứng chỉ và thực hành ít nhất 3 chuyên nghành hoặc là các giám đốc kỹ thuật sư phạm sẽ nói chuyện trực tiếp với phụ huynh chuẩn bị hoặc đang học với các lớp học Shichida.


Để chuẩn bị cho các buổi nói chuyện tư vấn chuyên môn này, các bài đánh giá phát triển và quan sát con (CDA, Child Development Assessment) có thể phải được hoàn thành trước khi tư vấn. Các phí cho các bài đánh giá CDA đã bao gồm trong buổi tư vấn chuyên môn này.

bottom of page