top of page

Workshop Shichida

750K Đồng

120 phút

Đăng Ký

About

Các workshop tại Viện Giáo Dục Shichida Việt Nam thường theo chuyên đề, tập trung vào một vấn đề cụ thể trong giáo dục sớm, ví dụ như ngôn ngữ, vận động, khả năng tập trung. Viện Giáo Dục Shichida Việt Nam có chuyên môn khoa học và giải quyết thành công với tỉ lệ cao (85%) khoảng 200 vấn đề quan trọng và thường gặp cho trẻ em, và có kinh nghiệm trong khoảng 500 các vấn đề phát triển của trẻ em, đặc biệt các vấn đề đặc thù của trẻ em tại Việt Nam (đa ngôn ngữ, rồi loại dinh dưỡng, các quan điểm nuôi dạy khác biệt giữa các thế hệ, các hệ tư tưởng đối lập không có chứng minh khoa học trong việc nuôi dạy trẻ em).


Các hội thảo sẽ giúp phụ huynh tăng tốc, tiếp cận cách nuôi dạy theo khoa học và tránh được các sai lầm thường gặp, từ đó không phải "thí nghiệm" các phương pháp hay tiếp cận trên chính con của mình.

bottom of page